بچه ی بدون مادر من

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماهرسال بیایم و بگویم که بچه ام را بی اجازه ی من اینور و آنور نبرید؟؟؟

نمی شود که.

یعنی توی دنیایی که عطسه کنی هزار نفر از هزار سولاخ!! می آیند به سرسلامتی گفتنت و از هزار کار کرده و نکرده ات خبر دارند، بس که فضولند و بیشعور!! ، هنوز فریاد من به گوش کسی نرسیده؟

این هم دستاورد امسال. تجارت با شعر بی مادر من!

به مدیران سایت پیام دادم. صد البته که می دانم بی نتیجه است.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها